منو رستوران

restaurantmahestan
restaurantmahestan

کباب لقمه

525/000

restaurantmahestan

کباب برگ

485/000

restaurantmahestan

کباب شیشلیک

610/000

restaurantmahestan

سینی مخصوص

(شیشلیک+برگ+جوجه+لقمه و دورچین مخصوص)

1/700/000

restaurantmahestan

مرصع پلو

710/000

restaurantmahestan

کاسه کباب

590/000

restaurantmahestan

کباب نگین دار

320/000

restaurantmahestan

کباب لقمه

310/000

restaurantmahestan

جوجه ترش

330/000

restaurantmahestan

جوجه چینی

335/000

restaurantmahestan

جوجه با استخوان

315/000

restaurantmahestan

جوجه کباب بی استخوان

295/000

restaurantmahestan

جوجه ترش

330/000

restaurantmahestan

جوجه چینی

335/000

restaurantmahestan

اکبرجوجه

320/000

restaurantmahestan

جوجه ران

315/000

restaurantmahestan

ماهی قزل آلا کبابی

315/000

restaurantmahestan

دیزی

345/000

restaurantmahestan

ماهی قزل آلا سوخاری

320/000

restaurantmahestan

باقالی پلو با گردن

710/000

restaurantmahestan

باقالی پلو با ماهیچه

710/000

restaurantmahestan

باقالی پلو

92/000

restaurantmahestan

برنج ته دیگی

72/000

restaurantmahestan

زیتون شور

80/000

restaurantmahestan

زیتون پرورده

90/000

restaurantmahestan

سالاد فصل

150/000

restaurantmahestan

سالاد سزار

235/000

restaurantmahestan

ماست بورانی بادمجان

60/000

restaurantmahestan

ماست بورانی اسفناج

60/000

restaurantmahestan

ماست موسیر

60/000

restaurantmahestan

ماست خیار

60/000

restaurantmahestan

میرزا قاسمی

160/000

restaurantmahestan

بال کبابی

200/000

restaurantmahestan

سیر ترش

70/000

restaurantmahestan

ترش شور

50/000

restaurantmahestan

میوه فصل

230/000

restaurantmahestan

باقلوا

50/000

restaurantmahestan

کیک

60/000

restaurantmahestan

چیپس و ماست

110/000

restaurantmahestan

نوشابه، دلستر، آب

نرخ مصوب

restaurantmahestan

دوغ

90/000

restaurantmahestan

چای دمی

150/000